1800 577 768

Cây Sầu Riêng

GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VƯỜN SẦU RIÊNG SAU THU HOẠCH

GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VƯỜN SẦU RIÊNG SAU THU HOẠCH

Với nhiều nhà nông, vườn sầu riêng là cả gia tài nên mỗi ảnh hưởng không tốt đến sinh trưởng của cây và năng suất trái đều là trăn trở của bà con. Ngoài các đối tượng sâu bệnh hại thì khâu chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng hợp...

AN TÂM PHÒNG NGỪA BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI TRONG MÙA MƯA BÃO

AN TÂM PHÒNG NGỪA BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI TRONG MÙA MƯA BÃO

12/10/2021
Trên cây có múi, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại phát triển và lây lan. Một trong những bệnh hại có chiều hướng gia tăng nhanh là bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi.
ĐÁNH BAY BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ VÀ THỐI TRÁI HẠI SẦU RIÊNG

ĐÁNH BAY BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ VÀ THỐI TRÁI HẠI SẦU RIÊNG

23/09/2021
Trên cây sầu riêng, bệnh hại quan trọng nhất hiện nay là các bệnh do nấm Phytophthora sp gây nên, nấm bệnh gây hại ở tất cả giai đoạn sinh trưởng của cây, làm thối rễ, nứt thân, xì mủ, thối trái, chết nhánh. Bệnh lây lan nhanh thông qua...
0.02907 sec| 1708.68 kb