1800 577 768

Cây Sầu Riêng

PHÒNG TRỪ RẦY RỆP TRÊN CÂY SẦU RIÊNG NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ?

PHÒNG TRỪ RẦY RỆP TRÊN CÂY SẦU RIÊNG NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ?

Để sản xuất sầu riêng đạt hiệu quả, bên cạnh kỹ thuật canh tác tốt, việc thường xuyên kiểm tra vườn và phòng trừ kịp thời các loài sinh vật gây hại phổ biến là nội dung quan trọng, cần được quan tâm thực hiện.

LÀM SAO ĐỂ VƯỜN SẦU RIÊNG VỤ NÀO CŨNG SAI QUẢ, HƯƠNG VỊ THƠM NGON???

LÀM SAO ĐỂ VƯỜN SẦU RIÊNG VỤ NÀO CŨNG SAI QUẢ, HƯƠNG VỊ THƠM NGON???

19/01/2022
Sau khi thu hoạch, cây sầu riêng cần được chăm sóc "đặc biệt" nhầm giúp cây nhanh phục hồi, tạo tiền đề cho một vụ mới sai quả, hương vị thơm ngon. Đây cũng là băn khoăn của hầu hết nhà nông trồng sầu riêng.
AN TÂM PHÒNG NGỪA BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI TRONG MÙA MƯA BÃO

AN TÂM PHÒNG NGỪA BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI TRONG MÙA MƯA BÃO

12/10/2021
Trên cây có múi, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại phát triển và lây lan. Một trong những bệnh hại có chiều hướng gia tăng nhanh là bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi.
0.01679 sec| 1708.609 kb